Demografický vývoj

Kolik je lidí na Zemi? Co ovlivnilo vývoj populace? Jaké je složení obyvatelstva v jednotlivých zemi? Jak se měnilo reprodukční a kulturní chování obyvatel?
Zeměpis
Střední škola
45 minut
demografická revoluce, populace, vývoj počtu obyvatel, fáze demografické revoluce, věková pyramida