Aplikace Geoskop je vyvíjena v rámci projektu „Geoskop: distanční výuka zeměpisu na základních školách a gymnáziích“ č. TL04000303, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR.
TAČR
UPOL