Důsledky sopečné činnosti

Sopky nemusí jenom ničit a přinášet zkázu. Důsledky sopečné činnosti jsou mnohem různorodější a často mohou znamenat vznik něčeho nového a přínos pro lidskou společnost.
Zeměpis
2. stupeň ZŠ
30 minut
sopečná činnost, endogenní pochody, sopka, zemská kůra, přírodní rizika, energetika, doprava, cestovní ruch, těžba