Hustota zalidnění

Hustota zalidnění nás informuje o počtu obyvatel na ploše určitého území. Její hodnota závisí na celé řadě faktorů. Zvládneš přijít na ty fyzickogeografické?
Zeměpis
2. stupeň ZŠ
45 minut
hustota zalidnění, Evropa