Křížové výpravy

Od konce 11. do konce 13. stol. podnikli křesťané ze západní Evropy vojenská tažení na území Předního Východu, kde se nachází místa uctívaná křesťany, židy i muslimy a spojená se životem Ježíše Krista, dějinami Židů a osudy proroka Mohameda.
Zeměpis, Dějepis
2. stupeň ZŠ, Střední škola
45 minut
křížové výpravy, křesťanství, Islám, Jeruzalém, přední východ