Na cestě k novověku

Dějinné epochy jsou ohraničeny zásadními dějinnými událostmi, které změnily směr ubírání se dějin. Zámořské objevy patří bezesporu mezi takové mezníky. Proč se vůbec odehrály a co přinesly?
Zeměpis, Dějepis
2. stupeň ZŠ
30 minut
novověk, zámořské objevy, knihtisk, objevení Ameriky, Konstantinopol, knihtisk