Od hradu k zámku

Šlechtická sídla měla ve středověku a novověku odlišné úlohy. Gotický hrad měl poskytovat vojenskou ochranu, barokní zámek pohodlný život a reprezentaci. Oba typy sídel využívaly pro své účely okolní krajinu a proměňovaly ji.
Dějepis
2. stupeň ZŠ
45 minut
šlechtické sídlo, opevněný hrad, barokní zámek, barokní krajina