Počátky Habsburské monarchie

Ve střední Evropě začala roku 1526 vznikat nová monarchie pod vládou rakouské větve Habsburků. Kde se rozkládala? Jaké měla sousedy? S čím se potýkala?
Dějepis
2. stupeň ZŠ
30 minut
Habsburská monarchie, země koruny české, Ferdinand i., Osmanská říše, bitva u Moháče