Poutnictví (mobilita obyvatel)

Šlechtic z Čech se na konci 16. století vydal na pouť do Svaté země a o své cestě vydal knihu. Cvičení zkoumá mobilitu renesanční společnosti a způsob, jak cestovatel ze střední Evropy vnímal odlišnou kulturu a cizí země.
Zeměpis, Dějepis, Jazyk český a literatura
2. stupeň ZŠ, Střední škola
45 minut
poutě, Svatá země, cestopis, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, renesance