Středověká kolonizace

Od 11. století začalo v souvislosti s demografickým vývojem zabydlování dosud pustých oblastí, zakládání nových vesnic a měst. Jak kolonizace probíhala a jak ovlivnila krajinu?
Zeměpis, Dějepis, Občanská výchova
2. stupeň ZŠ
45 minut
středověk, kolonizace, zakládání vesnic, zemědělství, les, činnost člověka