Světová energetika

Bez energie by se svět neobešel. Způsoby její výroby se historicky hodně měnily, a k další velké transformaci dochází právě nyní. V této kapitole se seznámíme s jednotlivými typy energií z hlediska jejich výhod, problémů i rozšíření ve světě.
Zeměpis, Fyzika
Střední škola
45 minut
zdroje energie, energetický mix, obnovitelné zdroje, neobnovitelné zdroje