Vývoj města v novověku

Urbanizace, která proběhla v 19. století, měla mnoho příčin a důsledků, ovlivnila vnější podobu měst, jejich rozlohu a funkce a život městských obyvatel.
Zeměpis, Dějepis
Střední škola
45 minut
město, hradby, urbanismus, industrializace