Velká válka a životní prostředí

První světová válka (1914-1918) měla nedozírné následky. Může ještě nyní konflikt starý sto let ovlivňovat naše životní prostředí?
Zeměpis, Dějepis, Přírodopis, Občanská výchova
2. stupeň ZŠ
45 minut
první světová válka, důsledky, technologie, zamoření