Vikingové

Vikingové obývali severní Evropu. V 9. až 11. století podnikali loupeživé a obchodní výpravy do mnoha zemí západní a východní Evropy a na mnoha místech se usadili a založili osady. Kam až dopluli? Jak se jim podařilo překonat moře a řeky?
Zeměpis, Dějepis
2. stupeň ZŠ, Střední škola
45 minut
vikingové, mořeplavba, středověk, normané, varjagové