Všechny cesty vedou do Říma

Římská říše dosáhla svého největšího územního rozmachu v období císařství v prvních stoletích našeho letopočtu. Kudy vedla její hranice, jak Římané svou hranici bránili a jak jejich přítomnost ovlivnila další vývoj Evropy?
Zeměpis, Dějepis
2. stupeň ZŠ, Střední škola
45 minut
římská říše, starověk, hranice, limes romanus