Zemětřesení

Padají domy, žene se vlna tsunami, puká země, umírají lidé. I takové mohou být následky zemětřesení. Čím bývá zemětřesení způsobeno? Jaké mohou být jeho důsledky?
Zeměpis
2. stupeň ZŠ
45 minut
zemětřesení, endogenní pochody, tsunami, litosférické desky, média, přírodní rizika