Aralské jezero v proměnách času

Od svého vzniku člověk neustále mění své okolí a tím i celé regiony, Zemi a život na ní. Pojďme společně prozkoumat jednu z největších ekologických katastrof.
Zeměpis
2. stupeň ZŠ
45 minut
Střední Asie, Aralské jezero, vysychání, desertifikace, zemědělství, energetika, činnost člověka