O projektu

Vzdělávací portál Geoskop reaguje na koncepční výzvy současné pedagogiky, stejně jako na změny, ke kterým v českém školství došlo v důsledku pandemie nemoci COVID-19. Geoskop si klade za cíl přinést takové výukové prostředí, které pomůže žákům chápat svět kolem sebe v souvislostech a širších prostorových i časových vazbách. Geoskop přináší prostředí pro tvořivou a přemýšlivou práci žáků. Ukazuje, že na řadu otázek neexistuje jen jedna univerzální odpověď. Žáci tak atraktivní a hravou formou získají nejen tvrdé znalosti, ale především si osvojí dovednosti a principy geografického, historického a environmentálního myšlení. Geoskop však nezapomíná ani na učitele, kterým nabízí inspirativní výukové a metodické materiály pro prezenční i distanční formu výuky, stejně jako atraktivní online prostředí s okamžitým přehledem a zpětnou vazbou práce žáka.

Realizační tým

Jan Hercik - Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, ZŠ Litovel, Jungmannova
Jana Burešová – Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
David Fatěna – Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Jiří Hasil – Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov
Martin Jareš – Evangelisches Realgymnasium Doanustadt, Wien
Martin Jurek – Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
Lukáš Macek - Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, ZŠ TGM Otrokovice
Radmila Prchal Pavlíčková – Filozofická fakulta UP v Olomouci
Milan Řezník – Filozofická fakulta UP v Olomouci
Lucie Šmírová – Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Vzdělávací portál Geoskop byl vytvořen v rámci projektu TL 04000303 finančně podpořeného Technologickou agenturou ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci.